Salgótarjáni Szakképzési Centrum

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4.

OM azonosító: 203 048

Telefonszám:  32/412-504

 

Faxszám: 32/510-290

Honlap: http://ker-st.hu

Email cím: kvsz@ker-st.sulinet.hu

Tagintézmény-vezető: Barta Rita

Pályaválasztási felelős: Barta Rita

Nyílt nap: 2019. december 2. és december 3. 16.00 óra (beosztás szerint)

 

 

KÍNÁLATUNK

Képzési forma

Tagozat kód

Kimeneti lehetőségek

Felvehető létszám

technikum

4111

Kereskedelem ágazatKimenet: érettségi+kereskedő és webáruházi technikus

17 fő

technikum

4112

 Vendéglátóipar ágazatKimenet: érettségi+szakács szaktechnikus

17 fő

technikum

4113

Vendéglátóipar ágazat

Kimenet: érettségi+cukrász szaktechnikus

17 fő

technikum 4114

Vendéglátóipar ágazat

Kimenet: érettségi+vendégtéri szaktechnikus

17 fő

szakképző iskola 4211 Kereskedelmi értékesítő 28 fő
szakképző iskola 4212 Szakács

28 fő

szakképző iskola 4213 Cukrász

14 fő

szakképző iskola 4214 Pincér-vendégtéri szakember

14 fő

Kollégiumi elhelyezés: biztosított

 

TECHNIKUMBAN

Az öt év során elsődleges feladatunk a technikusi vizsgára való felkészítés, ezért a közismereti tudnivalók mellett nagy hangsúlyt kapnak a szakmai tantárgyak Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után 11., 12. és 13. évfolyamon duális képzés folyik.

A diákok a négy közismereti tárgyból tesznek érettségi vizsgát, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik, emelt szintű érettségi tárgy. A 13. évfolyam végi sikeres vizsga után két oklevelet kap a tanuló: megkapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettséget igazoló oklevelet. A technikusi vizsga emelt szintű szakmai érettségi vizsgának számít, ez könnyebbé teszi a bejutást a szakirányú felsőoktatási intézményekbe.

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN

A tanulók három tanév alatt készülnek fel a szakmai vizsgára. A képzés során a szakmai elmélet és gyakorlat van a középpontban, de emellett közismereti oktatás is zajlik. A 9. évfolyamon a gyakorlati órák az iskolai tanműhelyekben folynak, az évet ágazati alapvizsgával zárják a tanulók. A 9. évfolyam végén van mód arra, hogy az arra érdemes tanulók átkerüljenek a technikumi képzésre, különbözeti vizsga nélkül. Diákjaink a 10-11. évfolyamon tanulószerződéssel gazdálkodó szervezeteknél teljesítik a szakmai gyakorlatot.

A kereskedelmi értékesítő (korábban eladó) szakmára jelentkezők az élelmiszerek, ruházati termékek, műszaki cikkek áruismeretével kezdik tanulmányaikat, de megismerkednek az áruforgalmazás módjaival is.

 A szakács szakmára jelentkezők a képzés során elsajátítják az ételek elkészítésének módját.

A cukrász szakmára jelentkezők megismerhetik és már 9. osztályban az iskolai tanműhelyben gyakorolhatják is sütemények elkészítésének alapjait.

A pincér-vendégtéri szakember szakmára jelentkezők tanulnak étel-italismeretet, megismerik a felszolgálás módjait, gazdálkodási ismereteket sajátítanak el.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

A 9. évfolyamra jelentkezőket pontszám szerint sorba rendezzük. A pontszámok megállapításánál figyelembe vesszük a 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor kapott osztályzatokat a következő tantárgyakból: irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv (maximálisan 50 pont). Az így készült rangsor lesz az a felvételi jegyzék, amely alapján kialakul a felvettek végleges névsora. Egyenlő pontszám esetén sorrendben a matematika, idegen nyelv, irodalom, magyar nyelv, történelem tantárgyak jegyei alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. Azoknál az SNI-s vagy BTM-s tanulóknál, akik valamelyik tantárgyból az értékelés alól való felmentés miatt nem hoznak érdemjegyet, az értékelt tantárgyak átlagát számítjuk be a hiányzó jegynél. Mind a technikumi, mind a szakképző iskolai képzés esetében szükséges egészségügyi (minden szakma esetén) és pályaalkalmassági (vendéglátó szaktechnikusok, szakács, cukrász, pincér-vendégtéri szakember) követelményeknek való megfelelés.

Célkitűzéseink

-    Széleskörű, magas szintű általános műveltség megszerzése, amely alapfeltétele a szakmai sikereknek és a felsőfokú intézményekben történő továbbtanulásnak.

-    A kereskedelem és vendéglátás számára szakmailag jól felkészült, a legkorszerűbb gazdasági és technológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése.

-    Az oktatott szakmákhoz elengedhetetlen képességek, készségek fejlesztése.

-    Azoknak a körülményeknek a megteremtése, amelyek jó közérzetet, sokrétű tanórán kívüli program lehetőségét biztosítják a tanulóknak.